Barvrijwilligers  |

U maakt deel uit van een groep van ongeveer 70 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de activiteiten in buurtcentrum De Brink goed en gezellig verlopen. De buurtcentra in Nieuwegein vallen onder de Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN). Als vrijwilliger van de SWN bent u verzekerd voor WA en ongevallen.
Voor de vrijwilligers wordt elk jaar een uitstapje of feest georganiseerd. Er wordt ook elk jaar een nieuwjaarsreceptie gehouden.

BarvrijwilligersGEVRAAGD: BARVRIJWILLIGERS

De barcommissie wordt bemand door barvrijwilligers. Zij draaien bij toerbeurt volgens een van te voren opgesteld rooster bardienst vanaf 20.00 uur. Daarbij fungeren zij tevens als gastheer/vrouw voor iedereen die het buurtcentrum om wat reden dan ook bezoekt en geven ondersteuning aan diverse activiteiten.
Heeft u zin om u als vrijwilliger aan te melden bij de barcommissie, kom gerust langs of meld u aan.
Inlichtingen: Herman van der Linden, tel. 030-6047960 of 06-43413446.


uitlijner
uitlijner